FAU

Foreldrenes ArbeidsUtvalg (FAU) skal ivareta fellesinteressene til de foresatte og bidra til at de foresatte medvirker aktivt for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av en representant fra hver klasse.

Leder for FAU ved Øraker 2017/18 er Helge Hafstad.

Benedicte Haug Poulsen er nestleder.

FAU møtes andre tirsdag hver måned på skolen, kl 1800-1930, personalrommet.

Kontaktliste og referater finner du under! 

Kontaktliste 2017/18:

FAU kontaktliste 2017-18.docxendeligversjon.pdf

Referater 2017/18:

Microsoft Word - Referat FAU 19 sept 2017.docx.pdf

Referater 2016/17:

Referat FAU 13 sept 2016.docx.pdf

Referat FAU 11 oktober 2016.docx.pdf

Referat FAU 8 november 2016.docx.pdf

Referat FAU 13 desember 2016.docx.pdf

Referat FAU 10 jan 17.docx.pdf

Møtereferat FAU 14 02 17.pdf.pdf

Referat FAU 21 mars 17.docx.pdf

Møtereferat FAU 18 04 17.docx.pdf

Referat FAU 9 mai 2017.docx.pdf 

Referat FAU 13 juni 2017.docx.pdf