Hovedseksjon

FAU

Foreldrenes ArbeidsUtvalg (FAU) skal ivareta fellesinteressene til de foresatte og bidra til at de foresatte medvirker aktivt for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av en representant fra hver klasse.

FAU-medlemmer: 
Leder for FAU ved Øraker: Inger Johanne Prizzie
Nestleder: Linn Andreassen
Referent: Irene Thomassen

FAU møtes andre tirsdag hver måned på skolen, kl 1800-1930, på personalrommet.

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå. Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU