FAU

Foreldrenes ArbeidsUtvalg (FAU) skal ivareta fellesinteressene til de foresatte og bidra til at de foresatte medvirker aktivt for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av en representant fra hver klasse.

FAU-medlemmer: 


FAU møtes andre tirsdag hver måned på skolen, kl 1800-1930, personalrommet.

Referater 

Referater 2019/20:

FAU Øraker 20200211 Møtereferat_ (002).pdf

Referat 14.januar 2020.pdf

FAU 20191210 Møteref V2.pdf

FAU 20191112 Møteref V1.pdf

FAU 20191008 Møteref V4.pdf

Referater 2018/19:

2019-05 Referat FAU_v1.docx.pdf

2019-04 Referat FAU_v2.docx.pdf

2019-03 Referat FAU_v1.docx.pdf

2019-02 Referat FAU_v2.docx.pdf

2019-01 Referat FAU_v2.docx.pdf

2018-12 Referat FAU.docx.pdf

2018-11 Referat FAU-v3.docx.pdf

2018-10 Referat FAU-v2.docx.pdf

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå. Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU