Hovedseksjon

PPT

PPT hjelper skolen med å legge til rette for elever med spesielle behov. De bistår med observasjon og kartlegging av elever, utreder behov for spesialundervising og gir råd om hvordan skolen kan legge til rette for et best mulig miljø både faglig og sosialt.

Skolens PPT-rådgivere er en del av skolens utvidede ressursteam sammen med bl.a. skoleledelse og rådgivere, og deltar på de fleste tverrfaglige møter.

Les mer om PPT på Oslo kommunes nettsider.