Helsesøster

Helsesøster/helsesykepleier på Øraker heter Olga Lisabeth Tønnesen. Har du spørsmål om ting som angår din helse og trivsel så stikk innom for en prat. Du kan også sende en melding hvis spørsmål eller avtale tid.

Tilstede mandag, tirsdag og torsdag.
Telefonnummer: 952 45 701
Snapp: Helsesøster Øraker
Mail: olga.lisabeth.tonnesen@bun.oslo.kommune.no

Hjertelig velkommen :-)

Olga