Driftsstyret 2019/20

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Medlemmene i Driftsstyret: 


Referater fra skoleåret 2017/18:

2018-05-30 Referat Driftsstyret: 12324 DS Referat 30.05.2018.docx.pdf

2018-03-07 Referat Driftsstyret: 12324 DS Referat 07.03.2018.pdf

2018-01-17 Referat Driftsstyret: Microsoft Word - Referat 17.01.18.docx.pdf

2017-12-06 Referat Driftsstyret: Referat 06.12.17..docx.pdf

2017-10-18 Referat Driftsstyret Microsoft Word - Referat driftsstyremøte 18.10.17.docx.pdf