Driftsstyret 2017/18

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Medlemmene i driftsstyret:

 • Anne Marie Lie (leder), lieams@gmail.com
 • Joakim A. Ulltveit-Moe (nestleder), jum@reader.no
 • Tina Bay Adamsen (lærerrepr.),
 • Göran Alfred Kristoffersson (lærerrepr.),
 • Jon Stenrud (politisk representant),
 • Susanne Klafstad (politisk representant),
 • Thomas Tvedt (pol. rep.),
 • Ulrik Fotland (elevrepresentant, 9A),
 • Aina Govil Lie (elevrepresentant,10A),
 • Vigdis Lad (rektor),
 • Trude Friedrich, (ass. rektor).

Referater fra skoleåret 2017/18: Microsoft Word - Referat driftsstyremøte 18.10.17.docx.pdf

Referat 06.12.17..docx.pdf

 

Referater fra første halvdel 2017: Referat driftsstyremøte 18.01.17.pdf

Referat driftsstyremøte 01 03 17.docx.pdf

Microsoft Word - Referat driftsstyremøte 10.05.17.docx.pdf