Driftsstyret 2017/18

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Medlemmene i driftsstyret:

 • Anne Marie Lie (leder), lieams@gmail.com
 • Joakim A. Ulltveit-Moe (nestleder), jum@reader.no
 • Hans Bertil Voll (lærerrepr.),
 • Göran Alfred Kristoffersson (lærerrepr.),
 • Jon Stenrud (politisk representant),
 • Susanne Klafstad (politisk representant),
 • Thomas Tvedt (pol. rep.),
 • Ulrik Fotland (elevrepresentant, 9A),
 • Aina Govil Lie (elevrepresentant,10A),
 • Vigdis Lad (rektor),
 • Trude Friedrich, (ass. rektor).
 • Helge A. Aa. Hafstad (vara)
 • Sigrid Marie Kraggerud (vara)
 • Elisabeth N. Hanssen (vara)
 • Helen Gjester (vara)
 • Synnøve Konglevoll (vara)

Referater fra skoleåret 2017/18:

2018-05-30 Referat Driftsstyret: 12324 DS Referat 30.05.2018.docx.pdf

2018-03-07 Referat Driftsstyret: 12324 DS Referat 07.03.2018.pdf

2018-01-17 Referat Driftsstyret: Microsoft Word - Referat 17.01.18.docx.pdf

2017-12-06 Referat Driftsstyret: Referat 06.12.17..docx.pdf

2017-10-18 Referat Driftsstyret Microsoft Word - Referat driftsstyremøte 18.10.17.docx.pdf

 

Medlemmene i driftsstyret: Driftsstyret Øraker skole 2018.docx.pdf