Hovedseksjon

Vitnemål

Vitnemålsseremonien er en høytidlig avslutning på 10 års skolegang. Vitnemålet inneholder informasjon om standpunkt- og eksamenskarakterer, karakter i orden og oppførsel, og fravær.

Det er standpunkt- og eksamenskarakterene som er grunnlag for poengberegning når man søker VGS. Poengsummen du søker VGS med er karaktersnitt ganget med 10.