Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Medlemmer:

  • Simen Schweder (politisk representant)
  • Vibeke Kirkebø Hegg (foreldrerepresentant)
  • Anders Ryssdal (foreldrerepresentant)
  • Tommy Fjeldbu (ansatt representant)
  • Tilde K. Olsen (elevrepresentant 8. trinn)
  • Pål Usterud-Svendsen (elevrepresentant 10. trinn)