Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Simen Schweder (politisk representant)

Vibeke Kirkebø Hegg (foreldrerepresentant)

Katrine Barø Talgø (foreldrerepresentant)

Nicholas Kristiansen  (ansatt representant)

Tilde K. Olsen (elevrepresentant 9. trinn)

Clara Arneberg (elevrepresentant 10. trinn)