Eksamen

I skriftlig kommer man opp i enten norsk, engelsk eller matematikk. Dersom eleven trekkes ut i norsk, så er det to eksamensdager, hovedmål og sidemål. Elever som har fritak fra sidemål skriver på hovedmål begge dagene.

Til muntlig eksamen kan man trekkes opp i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, KRLE eller språk (tysk, fransk, spansk eller norsk fordypning).

Lurer du på når eksamen er, se kalenderen vår på høyresiden på forsiden.

Eksamensinfo fra foreldremøtet 27. mars 2019:

Eksamen-gs-PP-2019.pptx [Skrivebeskyttet].pdf