Hovedseksjon

Valgfag

Forskning

8. klasse: Fysisk aktivitet og helse, programmering, produksjon for scene, design og redesign, idéer og praktisk forskning.

9. klasse: Fysisk aktivitet og helse, programmering, produksjon for scene.

10. klassse: Fysisk aktivitet og helse, programmering, produksjon for scene, idéer og praktisk forskning, demokrati i praksis.