Hovedseksjon

Lån og leie av skolens lokaler

Bilde av skolens front

Øraker skole låner ut lokaler til frivillige organisasjoner med tilbud til barn og unge under 25 år og andre aktører. 

Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:

  • Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen.
  • Lokal eller byomfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.
  • Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år eller trening for psykisk utviklingshemmede uansett alder.
  • Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan låne skolelokaler mot dekning av driftskostnader. Dette betyr at du dekker deler av skolens utgifter til tilsyn, renhold og drift.

Skolen låner også ut lokalene til markedpris.

Skolen har følgende lokaler til utlån/utleie:

- Samlingssalen (plass til 120 personer) 
- Grupperom (plass til 8 personer)

Utlån/utleie av skolens lokaler er fra kl. 16.00 til kl. 21.00 mandag til torsdag.
Tilsynsvakt – er til stede disse dagene.

Ta kontakt med skolen direkte ved forespørsel om helgeutleie.

Det er ikke utleie i skolens ferie og fridager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene.

Semesterlån er søknadsfristen 1. juni og 1. november
Semesterlån må søkes om i avsatte søknadsperioder. Søknadsperioden for lån som skal gjelde hele skoleåret eller bare høstsemesteret er 1. mai til 1. juni. Søknadsperioden for lån som gjelder bare vårsemesteret er 1. november til 30. november. Svar på søknader om semesterlån kan forventes tre uker etter søknadsfristene.

Alle andre leietakere må betale markedspris. Pris fås ved henvendelse til skolen.

Klikk her for å komme til Ørakers online booking

Har du spørsmål kontakt oss:

Telefon kontor: 22 51 02 60

Kontorkonsulent: Christin Ellefsen
christin.ellefsen@osloskolen.no