Hovedseksjon

Klage på karakterer

Ved klage på karakter er det kun standpunktkarakterer fra 8. og 9. klasse, og skriftlig eksamen 10. klasse som blir behandlet før inntak til VGS. På grunn av behandlingstiden hos statsforvalteren vil klager på standpunktkarakterer 10. klasse ikke bli behandlet før inntak til VGS.

Snakk uansett med faglærer i forkant, det beste er om slike saker oppklares uten klage. Om det sendes inn klage på standpunktkarakterer, og klagen får medhold hos statsforvalteren, skriver faglærer en begrunnelse for karakteren som er gitt og det er rektor som avgjør om karakteren står eller blir endret.

For å sikre en god vurdering har også eleven plikt til å møte til et tilstrekkelig antall vurderingssituasjoner for å få vist sin bredde i faget.

Les mer på startsforvalteren hjemmeside