Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

E-postadresse til skolen: Postmottak@osloskolen.no
Merk mailen med Øraker skole i emnefeltet.

Telefon: 22 51 02 60

Ledelse:

Rektor: Vigdis Lad
vigdis.lad@osloskolen.no  

Assisterende rektor: Øystein Skau
oystein.skau@osloskolen.no

Undervisningsinspektør: Mohamed Kandrouch 
mohamed.kandrouch@osloskolen.no

Undervisningsinspektør: Aneta Beata Kostera

aneta.kostera@osloskolen.no 

Administrasjon:

Kontorleder: Marianne Lie
marianne.lie@osloskolen.no

Konsulent: Christin Ellefsen
christin.ellefsen@osloskolen.no

Rådgivere/sosiallærere:

Mari Narjord
mari.narjord@osloskolen.no

Anita Storvik Fjell 
anita.fjell@osloskolen.no

Vaktmester:

Anders Gundersen
anders.gundersen1@osloskolen.no
Mobil: 94 00 55 76

Pedagogisk personale:

Kontaktlærere på 8. trinn:

8A: Ole Andreas Gjerull: ole.gjerull@osloskolen.no
8A: Siv Hanne Kjærland-Hillestad: siv.kjarland-hillestad@osloskolen.no
8B: Bente L. Kårstad: bente.karstad@osloskolen.no  
8C: Håkon Buckner: hakon.buckner@osloskolen.no
8C: Mari Hestvik: mari.hestvik@osloskolen.no
8D: Astrid Sæle: astrid.sale@osloskolen.no 
8E: Stine Skattebøl: stine.skattebol@osloskolen.no

Kontaktlærere på 9. trinn:

9A: Tina Bay Adamsen: tina.adamsen@osloskolen.no
9B: Christian Ulstad: christian.ulstad@osloskolen.no
9B: Marit Hjørnegård: marit.hjornegard@osloskolen.no
9C: Sigrun Lyse: sigrun.lyse@osloskolen.no
9C: Pejman Mansouri: pejman.mansouri@osloskolen.no
9D: Hans Bertil Voll: hans.voll@osloskolen.no
9E: Göran Kristoffersson: goran.kristoffersson@osloskolen.no
9E: Lina Aarum: lina.aarum@osloskolen.no

Kontaktlærere på 10. trinn:

10A: Rune Hageberg: rune.hageberg@osloskolen.no
10B: Terese Andresen: terese.andresen@osloskolen.no
10C: Markus Eugen Pedersen: markus.e.pedersen@osloskolen.no
10D: Hannah Viste: hannah.viste@osloskolen.no
10E: Lars Hafskjold: lars.hafskjold@osloskolen.no

Lærere i innføringstilbudet:

Mottak A: Abdulkadir Khalif Abdulle: abdulkadir.abdulle@osloskolen.no
Mottak B: Adam Sindre Johnson: adam.johnson@osloskolen.no
Faglærer: Julian Maes, lærer: julian.maes@osloskolen.no 
Assistent: Safaa Rashrash Alshashou: safaa.alshashou@osloskolen.no

Faglærere: 

Annicken Repshus: Engelsk, tysk og KRØ, annicken.repshus@osloskolen.no
Aurora Sandlilje: Kunst og håndverk, aurora.sandlilje@osloskolen.no
Bera Riiser Moe: Norsk, KRLE og KRØ, bera.moe@osloskolen.no
Charlotte Morsund: Mat og helse, charlotte.morsund@osloskolen.no
Christoffer Engebretsen: FAH, Christoffer.engebretsen@osloskolen.no 
Endre Nordviste: Kunst og håndverk og musikk: endre.nordviste@osloskolen.no
Gunhild Ryvarden: Kunst og håndverk, gunhild.ryvarden@osloskolen.no
Hilde Garberg: KRLE, norsk og spes.ped, hilde.garberg@osloskolen.no
Katrine Holter: Spes. ped., katrine.holter@osloskolen.no

Nine Marie Andersson: Spes. ped; nine.andersson@osloskolen.no
Line Ulleberg Skabo: Spansk, line.skabo@osloskolen.no
Nicholas Kristiansen: KRØ og FAH, nicholas.kristiansen@osloskolen.no
Tommy Fjeldbu: Musikk, KRØ og Sal og scene, tommy.fjeldbu@osloskolen.no
Vegard Theie Sandven: Kroppsøving og FAH, vegard.sandven@osloskolen.no

Assistenter ordinære klasser:

Haakon Sæther: haakon.sather@osloskolen.no
Ingrid Knudtzon: ingrid.knudtzon@osloskolen.no