Hovedseksjon

Den gode timen

Det er elevenes læring det handler om! Viktige elementer i den gode timen på Øraker er en oppstart med god forberedelse på læring, ro og orden, god struktur og mål for timen.

En hoveddel med varierte arbeidsmetoder og tilpasset undervisning er viktig for elevenes læring. Til slutt gir en oppsummering av hva elevene har lært i timen en god avslutning på timen.