Hovedseksjon

Språkfag

Elevene kan velge mellom tysk, fransk, spansk og norsk fordypning som andre fremmedspråk på Øraker.