Hovedseksjon

Skolens historie

Øraker skole

I 2004 ble skolen bygget om til en baseskole med åpne løsninger. I 2014 ble Øraker bygget om igjen, og skolen er nå blitt en klasseromsskole med kapasitet for inntil seks paralleller og 540 elever.

En samlingssal mellom skolen og Ørakerhallen stod ferdig sommeren 2015.