Skolens historie

Øraker skole

Skolen ble i 2004 bygget om og ble en baseskole med åpne løsninger. I 2014 ble Øraker bygget om igjen, og nå er skolen blitt en klasseromsskole med kapasitet for inntil seks paralleller og 540 elever. En samlingssal mellom skolen og Ørakerhallen stod ferdig sommeren 2015.