Hovedseksjon

Skriving i alle fag

Den grunnleggende ferdigheten skriving (en av fem grunnleggende ferdigheter i kunnskapsløftet) er noe vi skal jobbe med i alle fag. Gjennom bedre skriveferdigheter vil våre elever bli bedre i alle fag. For eksempel kan labrapporten i naturfag, refleksjonsoppgaven i KRLE, drøftingsoppgaven i samfunnsfag og novellen i norsk bli betraktelig forbedret.