Hovedseksjon

Strategisk plan

Øraker skole

Skolens profil


Øraker skole – en inkluderende skole med eleven i fokus!

Øraker skole skal være en skole der alle elever opplever et trygt og godt læringsmiljø. Gjennom et godt samarbeid med elever og foresatte ønsker skolen å oppnå trivsel og utvikling hos den enkelte elev. Elevene skal utfordres og inspireres til å sette seg egne ambisiøse mål, både faglig og sosialt.

I sentrum for elevenes læring finner vi mestring, motivasjon og medvirkning. Gjennom følelsen av mestring, sosialt og faglig, håper vi på å øke elevenes motivasjon for videre arbeid. Elevene skal ha mulighet til å medvirke i sin egen læringsprosess gjennom tilbakemeldinger på hvordan de best lærer.

Gjennom et godt profesjonsfellesskap hos de ansatte, skal vi sammen utvikle kompetansen vår til det beste for elevenes læring.

Presentasjonsplan

Strategisk plan