Vår profil

Lærerne våre jobber aktivt med "den gode timen" - og ledelsen følger opp tett. Med god og tydelig klasseledelse, variert undervisning og læringsaktiviteter settes elevens læring i sentrum. Elevene våre skal få et godt grunnlag for både videregående skole og videre i livet gjennom skolegangen på Øraker ungdomsskole.

Vår profil

- optimal læring for alle elevene

- den gode timen

     - god klasseledelse

     - variert undervisning

     - læringmål