Hovedseksjon

Vår profil

Øraker skole – en inkluderende skole med eleven i fokus!

Øraker skole skal være en skole der alle elever opplever et trygt og godt læringsmiljø. Gjennom et godt samarbeid med elever og foresatte ønsker skolen å oppnå trivsel og utvikling hos den enkelte elev. Elevene skal utfordres og inspireres til å sette seg egne ambisiøs mål, både faglig og sosialt.

I sentrum for elevenes læring setter vi mestring, motivasjon og medvirkning. Gjennom følelsen av mestring, sosialt og faglig, håper vi på å øke elevenes motivasjon for videre arbeid. Elevene skal ha mulighet til å medvirke i sin egen læringsprosess gjennom tilbakemeldinger på hvordan de best lærer.

Gjennom et godt profesjonsfellesskap, skal vi sammen utvikle kompetansen vår til det beste for elevenes læring.

Vår profil

  • optimal læring for alle elevene
    • god klasseledelse
    • variert undervisning
    • læringmål