Vår profil

Vi har også en mottaks- og en alfabetiseringsklasse, med norskopplæring for nyankomne elever. Elevene er i aldersgruppen 13-16 år både i mottak og ordinære klasser. Vi satser på optimal læring for alle elever. Lærerne har fokus på å gjennomføre den gode timen hver time, og elevenes læring står i sentrum.

Lærerne våre jobber aktivt med "den gode timen" - og ledelsen følger opp tett. Med god og tydelig klasseledelse, variert undervisning og læringsaktiviteter settes elevens læring i sentrum. Elevene våre skal få et godt grunnlag for både videregående skole og videre i livet gjennom skolegangen på Øraker ungdomsskole.

Vår profil

- optimal læring for alle elevene

- den gode timen

     - god klasseledelse

     - variert undervisning

     - læringmål