Hovedseksjon

Velkommen til skolestart 21.august

Elever jobber med skolearbeid
  • Innføringsklassene A og B møter opp kl 09.00 utenfor klasserommene
  • 10ACD møter opp kl 09.00 utenfor klasserommene
  • 10BE får egen beskjed fra kontaktlærere
  • 9. trinn møter opp kl 09.30 utenfor klasserommene
  • 8. trinn møter opp kl 10.00 utenfor samlingssalen

Ta kontakt ved spørsmål

Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon eller Skolemelding.  

Vi gleder oss til å treffe dere!