Hovedseksjon

Presentasjoner fra foreldremøte 10.trinn

Samarbeid

Tirsdag 20. september kl. 18:00 for 10.trinn:

Infoteam Presentasjon.

Onsdag 28. september kl. 17:30 for 10.trinn

Presentasjon.

Onsdag 2. november kl 19-19.30 vil det være et webinar for foresatte om hvordan man kan hjelpe ungdommen med valg av videregående opplæring: https://karriereveiledning.no/event/hvordan-du-kan-hjelpe-din-tenaring-velge-videregaende-2022-11-02