Hovedseksjon

Øraker skole markerer Pride i juni

Pride hjerte flagg

Skolen skal være et trygt sted hvor alle skal føle seg sett og inkludert i fellesskapet. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer at alle elever behandles likeverdige, og at ingen blir utsatt for trakassering og mobbing. Derfor oppfordrer vi skolene å være med å feire mangfold og inkludering.

Markering av mangfold går også rett inn arbeidet med den nye læreplanen. Menneskeverd er en av seks verdier som skal prege opplæringen. Dette er vår måte å vise at det er hjerterom i alle klasserom.