IL Competition

il comp

IL Competition er en internasjonal språkkonkurranse der norske skoler deltar i en kvalifisering. Deretter kommer de seks beste skolene til finalen. Finalen skulle vært avholdt ved Kristiansand katedralskole, men ble istedenfor gjennomført digitalt.