Hvor mange språk kan elever og ansatte ved Øraker skole?

språk

Vi snakket om hva som menes med morsmål, hvilke morsmål elevene snakker, og viktigheten av å kunne flere språk. I den forbindelse kom spørsmålet opp om hvor mange morsmål som snakkes her ved skolen.

For å finne svar på dette, laget vi en spørreundersøkelse og sendte ut til alle klassene. Nå har vi resultatet, og vi ble nok litt forbauset da vi foretok opptellingen. Dette skoleåret er det til sammen 29 forskjellige morsmål representert ved Øraker skole. Et slikt språklig mangfold er litt av en ressurs!