Hjertetelefon for Ørakers elever

hjertetelefonen

Sosiallærere/rådgivere og ledelsen er tilgjengelige på telefon og mail for de som trenger noen å snakke med.

Mail kan sendes når som helst til hvem som helst.

Telefontiden fra 10:00-14:00 

Mandag: Terje 95 11 99 92

Tirsdag: Hilde 40 63 35 66

Onsdag: Vigdis 98 41 38 91

Torsdag: Anita 90 72 97 53

Fredag: Trude 92 21 21 21

Anita: Anita.Storvik.Fjell@ude.oslo.kommune.no 

Hilde: Hilde.Garberg@osloskolen.no  

Terje: Terje.Kirsebom@ude.oslo.kommune.no 

Trude: Trude.Friedrich@ude.oslo.kommune.no 

Vigdis: Vigdis.Lad@ude.oslo.kommune.no