Gjenåpning

Øraker

 

Til tross for at vi åpner skolen og både ansatte og elever kommer tilbake til Øraker, blir skoledagen annerledes. Det er svært viktig at vi forholder oss til de retningslinjer som helsemyndighetene har satt for oss. For dere elever innebærer det at dere ikke får være inne i skolens arealer før skolen, i friminuttene og etter skoletid. Vannautomat og M&D –maskinene er stengt. Dere må forholde dere til at kohortene har egne innganger og egne toaletter. Dere blir hentet ute når timen begynner og fulgt ut når timen er slutt. Vi må vaske hender, hoste i albuen og holde en meters avstand. Dette vil lærerne snakke om første skoledag.

 

Alle klasser er delt inn i kohorter, f.eks. 8A-1 og 8A-2. Disse kohortene har lærerne lagd, og det er ikke mulig å bytte kohort. Du vil få beskjed av din lærer hvilken kohort du tilhører. På 8. og 9. trinn vil kohortene bytte om å være på skolen og å jobbe hjemme med arbeidsplan. 10.trinn og mottak skal være på skolen hver dag.

Det er nå viktig at du finner fram skolesakene dine. Du kan ikke låne noe av noen andre elever. Bøker og skole pc (ferdig ladet) skal være med på skolen hvis den ikke allerede ligger her. Det er ikke anledning til å ta med privat pc. Mobilen må ligge på lydløs i sekken, og bokskapene skal ikke brukes. Videre skal du ha med matpakke og eventuelt drikke på skolen. Vi spiser sammen i slutten av 3.time. Husk alltid å vaske hender før du går til skolen.

 

Vi begynner denne nye skolehverdagen på mandag, men vi begynner stille og rolig etter denne rekkefølgen:

 

Mandag 11.5.20:

10.trinn: Alle fire klassene møter på skolen til 1.time kl. 08:25. 10A og C møter utenfor samlingssalen. 10B og D møter ved kunst og håndverk. Kontaktlærerne kommer ut og henter dere. Dere skal ha skole fram til kl. 11:45. Det blir ingen spising på skolen denne dagen. Ta med skolesaker og pc.

8. og 9.trinn: Dere har alle en dag til å forberede dere på skolestart. Det blir ingen undervisning denne dagen da lærerne trenger tiden til å omorganisere seg for den nye skolehverdagen.

 

Tirsdag 12.5.20:

10.trinn: Her blir det vanlig skole etter den timeplanen du allerede kjenner. Det kan være noen endringer da vi skal ha oppstart med 8. og 9. trinn. Dette får du beskjed om når du kommer på skolen.

8. og 9.trinn: Kohort 1 møter på skolen kl. 08:25. Noen klasser vil ha oppstart litt senere f.eks. kl. 09:00. Dette handler om at lærerne skal rekke å levere i barnehagen. De kohortene det gjelder, får beskjed av sin kontaktlærer. Dere skal ha skole fram til kl. 11:45. Det blir ingen spising på skolen. De som tilhører kohort 2 skal jobbe hjemme med egne oppgaver som læreren sender dere. Dere vil ikke kunne oppnå kontakt med lærerne slik som under hjemmeskolen. Dette fordi lærerne er opptatt med kohort 1. Kohortene møter utenfor klassegarderobene. Kontaktlærerne henter dere ute.

 

Onsdag 13.5.:

10.trinn: Vanlig skole

8. og 9. trinn: Kohort 2 er på skolen, og kohort 1 er hjemme. Det samme tidsperspektivet gjelder her som for tirsdagen.

 

Torsdag 14.5.:

10.trinn: Vanlig skole.

8. og 9.trinn: Vanlig skole for kohort 1. Arbeidsoppgaver hjemme for kohort 2.

 

Fredag 15.5.:

10.trinn: Vanlig skole

8. og 9.trinn: Vanlig skole for kohort 2. Arbeidsoppgaver hjemme for kohort 1.

 

Jeg ønsker dere en riktig god helg!