Foreldremøter

Mentorene

8. klasse tirsdag 12. september kl 18.00.

9. klasse onsdag 13. september kl 18.00.

10. klasse torsdag 14. september kl 18.00.

Alle møtene starter i samlingssalen mellom skolen og Ørakerhallen.