Foreldremøte mottak

Øraker

FORELDREMØTE   

Vi på Øraker skole ønsker velkommen til årets første foreldremøte  

onsdag 16.september kl. 17:00 i samlingssalen.

  

Sakliste:

1.     Velkommen

2.      Orientering om fag, timeplan og skoleår

<3.      Klassemiljø og læring

4.      Fravær, vurdering og anmerkninger

<5.   Lekseplan

<6.     Mobilbruk

<7.     Leggetid

<8.     Eventuelt

 

Vi ønsker tilbakemelding om deltagelse

Vel møtt!                                                                               

Hilsen assisterende rektor, inspektør og lærerne