Ledelse og ansatte

Administrasjonen:

Mailadresse til skolen: oraker@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 22 51 02 60

Rektor: Vigdis Lad, vigdis.lad@ude.oslo.kommune.no  

Ass. rektor: Trude Friedrich, trude.friedrich@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør: Terje Kirsebom, terje.kirsebom@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver/sosiallærer: Odd L. Rostad odd.rostad@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver/sosiallærer: Anita Storvik Fjell, anita.storvik.fjell@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder: Marianne Lie marianne.lie@ude.oslo.kommune.no

Konsulent: Christin Ellefsen christin.ellefsen@ude.oslo.kommune.no

Pedagogisk personale:

Kontaktlærere på 8. trinn:

Marit Hjørnegård, kontaktlærer 8 A. Engelsk, KRLE, musikk og spansk, marit.hjornegard@osloskolen.no

Göran Kristoffersson, kontaktlærer 8 B. Matte, samf.fag og KRLE, goran.kristoffersson@osloskolen.no

Sigrun Lyse,  kontaktlærer 8 C. Engelsk, samf. fag og fransk, sigrun.lyse@osloskolen.no

Christian Arntzen, kontaktlærer 8 D. Matte, KRLE og samf. fag, christian.arntzen@osloskolen.no

Hans Bertil Voll, kontaktlærer 8 E. Norsk og KRLE, hans.voll@osloskolen.no

Kontaktlærere på 9. trinn:

Elisabeth Hanssen, kontaktlærer 9 A. Engelsk, samf. fag og fransk, elisabeth.hanssen@osloskolen.no

Rune Hageberg, kontaktlærer 9 B. Matte og naturfag, rune.hageberg@osloskolen.no

Terese Andresen, kontaktlærer 9 C. Norsk og KRLE, terese.andresen@osloskolen.no

Jorunn Langeland, kontaktlærer 9 D. Norsk og tysk,  jorunn.langeland@osloskolen.no

Annicken Repshus, kontaktlærer 9 D. Engelsk, kroppsøving og tysk, annicken.repshus@osloskolen.no

Kontaktlærere på 10. trinn:

Lina Aarum, kontaktlærer 10 A. Norsk og KRLE, lina.aarum@osloskolen.no

Oda Tajet, kontaktlærer 10 B. Norsk, samf. fag og kroppsøving, oda.tajet@osloskolen.no

Markus Eugen Pedersen, kontaktlærer 10 C. Matte, naturfag og krø, mapea055@osloskolen.no 

Lars Hafskjold, kontaktlærer 10 D. Fag: Engelsk og samf. fag, lars.hafskjold@osloskolen.no

Stine Skattebøl, kontaktlærer 10 D. Fag: Matte og naturfag, stine.skattebol@osloskolen.no

Faglærere:

Charlotte Morsund. Mat og helse, charlotte.morsund@osloskolen.no 

Anita Storvik Fjell. Mat og helse, anita.fjell@osloskolen.no

Endre Nordviste. Kunst og håndverk og musikk, endre.nordviste@osloskolen.no

Tommy Fjeldbu. Naturfag og kroppsøving, tommy.fjeldbu@osloskolen.no

Vegard Theie Sandven. Kroppsøving og FAH, vegard.sandven@osloskolen.no

Odd Rostad. Rådgiver og kunst og håndverk, odd.rostad@ude.oslo.kommune.no

Gunhild Ryvarden. Kunst og håndverk, gunhild.ryvarden@osloskolen.no

Aurora Sandlilje. Kunst og håndverk, aurora.sandlilje@osloskolen.no

Hilde Garberg. Spes. ped, hilde.garberg@osloskolen.no

Nine Marie Andersson. Spes. ped og naturfag, nine.andersson@osloskolen.no

Line Ulleberg Skabo. Spansk, line.skabo@osloskolen.no

Camilla Gjørven Lund. Norsk, eva.lund@osloskolen.no

Pejman Mansouri. Matte og naturfag, pejman.mansouri@osloskolen.no

Håkon Buckner, norsk fordypning, habua023@osloskolen.no

Joakim Nilsen, FAH, jonia031@osloskolen.no

Assistenter:

Sebastian Remme Berge, sebastian.berge@osloskolen.no

Meseret Melaku, meseret.melaku@osloskolen.no

Hamzeh Alsheikho, hamzeh.alsheikho@osloskolen.no 

Alfabetisering- og mottaksklasser:

Huy Van Phan. Kontaktlærer, huy2208@osloskolen.no 

Abdulkadir Khalif Abdulle. Kontaktlærer,abdulk1408@osloskolen.no 

Adam Sindre Johnson.  Lærer, adam.johnson@osloskolen.no

Saman Ilyas. Lærer og assistent, saman.ilyas@osloskolen.no

I permisjon: 

Rådgiver/sosiallærer: Jorid Lundeberg (i permisjon) jorid.lundeberg@ude.oslo.kommune.no

Tina Bay Adamsen, lærer, tina.adamsen@osloskolen.no

Lise Skudvig, lærer, lise.skudvig@osloskolen.no