Ledelse og ansatte

E-postadresse til skolen: Postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk mailen med Øraker skole i emnefeltet.

Telefon: 22 51 02 60

Administrasjonen:

Rektor: Vigdis Lad
vigdis.lad@ude.oslo.kommune.no  

Ass. rektor: Øystein Skau starter 1. oktober
oystein.skau@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør: Terje Kirsebom 
terje.kirsebom@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver/sosiallærer:Hilde Garberg

hilde.garberg@osloskolen.no

Rådgiver/sosiallærer: Anita Storvik Fjell 
anita.storvik.fjell@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver/sosiallærer:

Jorid Lundeberg (i permisjon)
jorid.lundeberg@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder: Marianne Lie
marianne.lie@ude.oslo.kommune.no

Konsulent: Christin Ellefsen
christin.ellefsen@ude.oslo.kommune.no

Pedagogisk personale:

Kontaktlærere på 8. trinn:

8 A: Elisabeth Hanssen, engelsk, samf. fag og fransk, elisabeth.hanssen@osloskolen.no

8 A: Rune Hageberg, matte og naturfag, rune.hageberg@osloskolen.no

8 B: Terese Andresen, norsk og KRLE, terese.andresen@osloskolen.no

8 C: Markus Antonsen, engelsk, samf. fag og KRLE, markus.antonsen@osloskolen.no 

8 D: Hannah Viste, matematikk, engelsk, samf. fag og KRLE, hannah.viste@osloskolen.no 

8 E: Ingrid Vonen, norsk, samf fag og KRLE, ingrid.vonen@osloskolen.no

Kontaktlærere på 9. trinn:

9 A: Ole Andreas Gjerull, engelsk, samf. fag, KRLE og spansk, olgja009@osloskolen.no

9 A: Christian Ulstad, matematikk, naturfag, KRØ, christian.ulstad@osloskolen.no 

9 A: I permisjon: Astrid Sæle, matematikk, naturfag, KRØ, assaa033@osloskolen.no

9 B: Oda Tajet, norsk, samf. fag og kroppsøving, oda.tajet@osloskolen.no

9 B: Bente Larsen Kårstad, matematikk, naturfag, bente.karstad@osloskolen.no 

9 C: Stine Skattebøl, matte og naturfag, stine.skattebol@osloskolen.no

9 C: Håkon Buckner, norsk, samf fag, KRLE og kroppsøving, habua023@osloskolen.no

9 D: Lars Hafskjold, engelsk og samf. fag, lars.hafskjold@osloskolen.no

9 E: Lina Aarum, norsk og KRLE, lina.aarum@osloskolen.no

Kontaktlærere på 10. trinn:

10 A: Marit Hjørnegård, engelsk, KRLE og spansk, marit.hjornegard@osloskolen.no

10 A: Pejman Mansouri. Matte og naturfag, pejman.mansouri@osloskolen.no

10 B: Göran Kristoffersson, matte, samf.fag og KRLE, goran.kristoffersson@osloskolen.no

10 C: Sigrun Lyse,  engelsk, samf. fag og fransk, sigrun.lyse@osloskolen.no

10 C: Tina Bay Adamsen, norsk og KRLE, tina.adamsen@osloskolen.no

10 D: Markus Eugen Pedersen, matte, naturfag og krø, mapea055@osloskolen.no 

10 E: Hans Bertil Voll, norsk og KRLE, hans.voll@osloskolen.no

Faglærere:

Charlotte Morsund. Mat og helse, charlotte.morsund@osloskolen.no 

Anita Storvik Fjell. Mat og helse, anita.fjell@osloskolen.no

Endre Nordviste. Kunst og håndverk og musikk, endre.nordviste@osloskolen.no

Tommy Fjeldbu. Musikk og kroppsøving, tommy.fjeldbu@osloskolen.no

Vegard Theie Sandven. Kroppsøving og FAH, vegard.sandven@osloskolen.no

Gunhild Ryvarden. Kunst og håndverk, gunhild.ryvarden@osloskolen.no

Aurora Sandlilje. Kunst og håndverk, aurora.sandlilje@osloskolen.no

Hilde Garberg. Spes. ped, hilde.garberg@osloskolen.no

Nine Marie Andersson. Spes. ped og naturfag, nine.andersson@osloskolen.no

Line Ulleberg Skabo. Spansk, line.skabo@osloskolen.no

Nicholas Grøndalen Kristiansen, KRØ. nikra020@osloskolen.no

Vala Margaretardottir, tysk, vala.margaretardottir@osloskolen.no

Turid Skinnemoen, Kunst og håndverk, turid.skinnemoen@osloskolen.no 

Katrine Holter, spes. ped., katrine.holter@osloskolen.no 

Assistenter:

Yakeen Albalkhi, yaala025@osloskolen.no

Katarina Huser, katarina.huser@osloskolen.no 

Erlend Bordewich, erboa021@osloskolen.no

Alfabetisering- og mottaksklasser:

Adam Sindre Johnson, kontaktlærer, adam.johnson@osloskolen.no

Abdulkadir Khalif Abdulle. Kontaktlærer,abdulk1408@osloskolen.no 

Julian Maes, lærer, julian.maes@osloskolen.no 

Safaa Rashrash Alshashou, assistent, saala128@osloskolen.no