Ledelse og ansatte

Administrasjonen:

Mailadresse til skolen: oraker@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 22 51 02 60

Rektor: Vigdis Lad, vigdis.lad@ude.oslo.kommune.no  

Ass. rektor: Trude Friedrich, trude.friedrich@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør: Terje Kirsebom, terje.kirsebom@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver/sosiallærer: Odd L. Rostad odd.rostad@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder: Eva Hegdal eva.hegdal@ude.oslo.kommune.no

Konsulent: Christin Ellefsen christin.ellefsen@ude.oslo.kommune.no

Pedagogisk personale:

Kontaktlærere på 8. trinn:

Elisabeth Hanssen, kontaktlærer 8 A. Fag: Engelsk, samf. fag og fransk, elisabeth.hanssen@osloskolen.no

Rune Hageberg, kontaktlærer 8 B. Fag: Matte og naturfag, rune.hageberg@osloskolen.no

Terese Andresen, kontaktlærer 8 C. Fag: Norsk og KRLE, terese.andresen@osloskolen.no

Jorunn Langeland, kontaktlærer 8 D. Fag: Norsk og tysk,  jorunn.langeland@osloskolen.no

Kontaktlærere på 9. trinn:

Lina Aarum, kontaktlærer 9 A. Fag: Norsk og KRLE, lina.aarum@osloskolen.no

Lise Skudvig, kontaktlærer 9 B. Fag: Matte, naturfag og kroppsøving, lise.skudvig@osloskolen.no

Markus Eugen Pedersen, kontaktlærer 9 C. Fag: Matte, naturfag og krø, mapea055@osloskolen.no 

Lars Hafskjold, kontaktlærer 9 D. Fag: Engelsk og samf. fag, lars.hafskjold@osloskolen.no

Stine Skattebøl, kontaktlærer 9 D. Fag: Matte og naturfag, stine.skattebol@osloskolen.no

Kontaktlærere på 10. trinn:

Christian Arntzen, kontaktlærer 10 A. Fag: Matte, naturfag og samf. fag, christian.arntzen@osloskolen.no

Annicken Repshus, kontaktlærer 10 B. Fag: Engelsk og tysk, annicken.repshus@osloskolen.no

Hans Bertil Voll, kontaktlærer 10 B. Fag: Norsk og KRLE, hans.voll@osloskolen.no

Göran Kristoffersson, kontaktlærer 10 C. Fag: Matte og KRLE, goran.kristoffersson@osloskolen.no

Oda Tajet, kontaktlærer 10 D. Fag: Norsk og kroppsøving, oda.tajet@osloskolen.no

Sigrun Lyse,  kontaktlærer 10 D. Fag: Engelsk, samf. fag og fransk, sigrun.lyse@osloskolen.no

Faglærere:

Charlotte Morsund, mat og helse, charlotte.morsund@osloskolen.no 

Endre Nordviste, kunst og håndverk og musikk, endre.nordviste@osloskolen.no

Marit Hjørnegård, engelsk og spansk, marit.hjornegard@osloskolen.no

Tommy Fjeldbu, naturfag og kroppsøving, tommy.fjeldbu@osloskolen.no

Odd Rostad, rådgiver og kunst og håndverk, odd.rostad@ude.oslo.kommune.no

Gunhild Ryvarden, kunst og håndverk, gunhild.ryvarden@osloskolen.no

Hilde Garberg, spes. ped, hilde.garberg@osloskolen.no

Nine Marie Andersson, spes. ped og Naturfag, nine.andersson@osloskolen.no

Olatz Telleria, spansk, olatz.telleria@osloskolen.no

Assistent:

Sebastian Remme Berge, sebastian.berge@osloskolen.no

Alfabetisering- og mottaksklasser:

Abdulkadir Khalif Abdulle, kontaktlærer,abdulk1408@osloskolen.no 

Marie Nordbrønd, marie.nordbrond@osloskolen.no

Saman Ilyas, assistent, saman.ilyas@osloskolen.no

Huy Van Phan, assistent, huy2208@osloskolen.no 

I permisjon: 

Rådgiver/sosiallærer: Jorid Lundeberg (i permisjon) jorid.lundeberg@ude.oslo.kommune.no

Tina Bay Adamsen (i permisjon) Fag: Norsk og KRLE, tina.adamsen@osloskolen.no

Line Ulleberg Skabo (i permisjon).