Talentsatsing i matematikk

bokstabel

 Tilbudet gjelder for elever på 8. trinn med særlige forutsetninger og interesse for matematikk, og som i tillegg har faglige ferdigheter tilsvarende karakter 5 eller 6.

Tilbudet er for elever på 9. trinn med særlige forutsetninger og interesse for matematikk, og som i tillegg har karakteren 5 eller 6 fra halvårsvurderingen våren 2017.

Skolen melder på, så dersom du er interessert i dette, ta kontakt med kontaktlærer eller matematikklærer. Les mer om tilbudet her: Informasjon om byomfattende talentsatsing i matematikk for elever på 8. og 9.pdf