Foreldremøte - informasjonsmøte om videregående skole

Øraker skole

Karriereenheten kommer til Øraker skole for å holde informasjonsmøte om videregående skole.

Skolens rådgivere vil også være til stede.

Velkommen til skolens samlingssal tirsdag 16.oktober klokken 18.00.