Viktig informasjon fra politiet

Politiet informerer om slåssing på Oslo vest (23. juni 2016):

I de siste har politiet erfart at fenomenet "beefing" har blusset opp blant gutter født i 2000, 2001 og 2002. Guttene er elever ved Ungdomsskoler i Oslo vest, og vi ber derfor skolene om å hjelpe oss med å nå ut til dere foreldre. Politiet ser svært alvorlig på denne voldsbruken. "Beefing" innebærer at to personer avtaler og slåss, en mot en. Det det er ikke lov å stoppe før en gir seg. Flere ungdommer står rundt og heier, filmer og oppmuntrer til slåsskampene. I det siste har det ikke vært forutgående konflikter å spore heller, det er selve volden som er motivasjonen. Dette skjer med ungdom som også i utgangspunktet ikke vil slåss, da de blir truet med at hvis de ikke møter, vil de ble hentet av opptil 50 andre ungdommer. Noen ganger er det andre gutter som arrangerer disse slåsskampene og pålegger noen å sloss, men det kan også være innad i vennegjenger, at noen bestemmer seg for å "beefe".

Les hele informasjonsbrevet fra Politiet