Hovedseksjon

Kantine

Vår kantine er åpen i storefri i den nye samlingssalen fra kl 11.45-12.00. Her kan elevene kjøpe TINE-produkter som melk, juice og yoghurter. I tillegg blir det enkelte dager salg av baguetter eller salater.