Hovedseksjon

Rådgivere

Rådgiverne kan nås via e-post eller telefon:

Anita Storvik Fjell 
anita.storvik.fjell@osloskolen.no
Tlf: 456 58 246

Mari Narjord
mari.narjord@osloskolen.no
Tlf: 456 58 242

Rådgivers rolle:

  • Rådgiverne hjelper til med overgangen fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole.
  • Sosialpedagogisk rådgivning – hjelper elever med å finne seg rette slik at de trives på skolen.
  • Samarbeider med eksterne instanser som for eksempel PPT, BUP, helsesøster og politi.

Viktige nettsider: