Rådgivere

Rådgiverne kan nås via e-post eller telefon:

Anita Storvik Fjell 
anita.storvik.fjell@ude.oslo.kommune.no

Jorid Lundeberg 
jorid.lundeberg@ude.oslo.kommune.no

Rådgivers rolle:

  • Rådgiverne hjelper til med overgangen fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole.
  • Sosialpedagogisk rådgivning – hjelper elever med å finne seg rette slik at de trives på skolen.
  • Samarbeider med eksterne instanser som for eksempel PPT, BUP, helsesøster og politi.


Viktige nettsider:

www.vigo.no

www.vilbli.no

www.utdanning.no

Nedre poenggrense for inntak til Vg1