Rådgivere

De kan nås via mail eller telefon:

Anita Storvik Fjell – anita.storvik.fjell@ude.oslo.kommune.no

Jorid Lundeberg - jorid.lundeberg@ude.oslo.kommune.no

 

Rådgivers rolle:

-          Rådgiverne hjelper til med overgangen fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole.

-          Sosialpedagogisk rådgivning – hjelper elever med å finne seg rette slik at de trives på skolen.

-          Samarbeider med eksterne instanser som for eksempel PPT, BUP, helsesøster og politi.

 

Viktige nettsider:

www.vigo.no

www.vilbli.no

www.utdanning.no

https://ris.osloskolen.no/siteassets/dokumenter-til-lenking/2015--nedre-poenggrense-1--inntak-vg11.pdf