Våre satsingsområder

Gjennom den gode timen skal alle elever få best mulig læringsutbytte av timene. Det er elevenes læring det handler om! Viktige elementer i den gode timen på Øraker er en oppstart med god forberedelse på læring, ro og orden, god struktur og mål for timen. En hoveddel med varierte arbeidsmetoder og tilpasset undervisning er viktig for elevenes læring. Til slutt gir en oppsummering av hva elevene har lært i timen en god avslutning på timen.

Skriving i alle fag innebærer at elevene skal utvikle sin kompetanse i å skrive. Den grunnleggende ferdigheten skriving (en av fem grunnleggende ferdigheter i kunnskapsløftet) er noe vi skal jobbe med i alle fag. Gjennom bedre skriveferdigheter vil våre elever bli bedre i alle fag. For eksempel kan labrapporten i naturfag, refleksjonsoppgaven i KRLE, drøftingsoppgaven i samfunnsfag og novellen i norsk bli betraktelig forbedret.